Monthly Archives: Μαρτίου 2012

Eργασία 3: Τα Wikis στη μαθησιακή διαδικασία

Standard

Τα wikis  πήραν το όνομά τους από την τοπική διάλεκτο της Χαβάης που σημαίνει «γρήγορος» και συνήθως ερμηνεύεται από το «What I Know Ιs», στα ελληνικά μεταφράζεται ως «Συνεργατικό Εργαλείο Παραγωγής Γραπτού Λόγου».  Πρόκειται για μια απλή διαδικτυακή βάση δεδομένων και ένα απλό σύστημα συνεργατικής διαχείρισης περιεχομένου. Είναι ένας ιστότοπος που επιτρέπει στον οποιοδήποτε να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί τις σελίδες του. Η ιστοσελίδα αυτή,  επιτρέπει στους χρήστες της  να προσθέσουν, να αφαιρέσουν και να επεξεργαστούν το περιεχόμενο της εύκολα και απλά χωρίς να είναι υποχρεωτικό να κάνουν εγγραφή ή σύνδεση.  Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η συνεργασία πολλών χρηστών για την συγγραφή και επεξεργασία ενός έργου. Παρόλα αυτά δεν τους  δίνεται η δυνατότητα να επεξεργαστούν κάτι συγκεκριμένο την ίδια χρονική στιγμή.  Επίσης έχει τη δυνατότητα να καταγράφει κάθε αλλαγή που εμφανίζεται κατά την πάροδο του χρόνου, έτσι ώστε οποιαδήποτε στιγμή να μπορεί να επαναφέρει κάποια από τις προηγούμενες καταστάσεις. Μερικά από τα wikis παρέχουν χώρους για πραγματοποίηση συζητήσεων για διάφορα θέματα, τα οποία δημοσιεύονται.

Όσον αφορά θέματα αξιοπιστίας των πληροφοριών  των  wikis και το κατά πόσο μπορούμε να εμπιστευτούμε την εγκυρότητα αυτών που δημοσιεύονται  εφόσον ο καθένας μπορεί να επεξεργαστεί οτιδήποτε δημοσιεύεται σε ένα site, είναι ευχάριστο το γεγονός ότι οι συντάκτες των wikis που στοχεύουν στο να γράφουν σωστά και αξιόπιστα είναι πολύ περισσότεροι  από εκείνους που θέλουν να παραπληροφορήσουν ή να γράψουν λάθος. Έτσι όταν εμφανίζονται  λάθη οι ομάδες συντακτών τα διορθώνουν άμεσα και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα τα wikis αναπτύσσονται με βάση το ότι η γνώση οικοδομείται συλλογικά. Αυτή η θέση αλλά και ο ρόλος των συντακτών είναι και αυτό που προσδίδει αξιοπιστία στις πηγές ενός wiki. Οι συντάκτες διαπραγματεύονται μεταξύ τους και  δημιουργούν γνώση για ένα αντικείμενο χωρίς να περιμένουν ανταμοιβή ή αναγνώριση για τη συνεισφορά τους.

Η αξιοποίηση και διδασκαλία των wikis στα σχολεία και γενικά στην εκπαίδευση μπορεί να προσφέρει στους μαθητές  τη δυνατότητα δημιουργίας  projects,  πηγή έγκυρης πληροφόρησης αλλά και ανάπτυξης δεξιοτήτων συλλογικής εργασίας και διαπραγμάτευσης μεταξύ τους.  Επιπλέον μέσω του wiki μπορούμε να πραγματοποιήσουμε εκπαιδευτικές εφαρμογές στην τάξη μας όπως ομαδικές εργασίες, συζητήσεις  σε ομάδες αλλά και  σελίδες αυτοβοήθειας μεταξύ των μαθητών. Παρόλα αυτά, ο εκπαιδευτικός έχει ως ρόλο να ελέγχει σε μεγάλο βαθμό το «σωστό» και το «λάθος» σε ένα wiki, έτσι ώστε να υπονομεύσει  την αξία του εργαλείου. Από την άλλη οι μαθητές  θα πρέπει να μάθουν πώς να δημοσιεύουν το περιεχόμενο και να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και διαπραγμάτευσης .

Τέλος, θα έθετα περιορισμούς στην παιδαγωγική αξιοποίηση των wikis εφόσον  το wiki είναι ευάλωτο στο spam και στον βανδαλισμό και επιπλέον  θα περιόριζα την πρόσβαση που έχουν οι χρήστες στο περιεχόμενο εφόσον ο  καθένας μπορεί να τροποποιήσει το περιεχόμενο.

(Βλέπε παράδειγμα εδώ)

Advertisements

ΕΡΓΑΣΙΑ 2: RSS FEED READER

Standard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το RSS(Real Simple Syndication) Feed Reader  είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή στο διαδίκτυο, το οποίο χρησιμεύει στο να παρέχονται πληροφορίες μέσω του διαδικτύου. Απαραίτητη προϋπόθεση για ένα χρήστη για την χρησιμοποίηση του RSS είναι η εγγραφή στην αντίστοιχη εφαρμογή στην εκάστοτε ιστοσελίδα που  χρησιμοποιεί το RSS. Αν και αυτή η εφαρμογή υπάρχει από το 1999, μόλις το 2005 άρχισε να γίνεται δημοφιλές τόσο μεταξύ των χρηστών, όσο και από του μεγάλους πλοηγούς στο διαδίκτυο.

Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του RSS είναι η συγκέντρωση όλων των πληροφοριών τις οποίες αναζητά ο χρήστης σε ένα σημείο. Ο χρήστης του διαδικτύου στην προσπάθεια του να αναζητήσει τις πληροφορίες που χρειάζεται για ένα συγκεκριμένο θέμα, μπορεί να σπαταλήσει πάρα πολύ χρόνο κατά την διάρκεια της αναζήτησης αυτής. Επειδή στην κοινωνία που ζούμε δυστυχώς ή ευτυχώς, ο χρόνος είναι πολύτιμος, το RSS μειώνει κατά πολύ το χρόνο αναζήτησης πληροφοριών για ένα θέμα. Επίσης, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει βάση των αποτελεσμάτων ποιο άρθρο από αυτά που του εμφανίζει το RSS τον ενδιαφέρει βλέποντας μόνο τον τίτλο του άρθρου, ενώ επίσης ο συνδρομητής λαμβάνει και περίληψη του άρθρου που τον ενδιαφέρει. Ακόμα ένα πλεονέκτημα για την χρήση του RSS είναι ότι δεν απαιτείται ο χρήστης να δώσει οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο όπως όνομα ή e-mail. Ένα άλλο πλεονέκτημα του RSS είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν στον χρήστη εκτός από κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να προκύψει κάποια χρέωση.

Το  RSS είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους χρήστες του διαδικτύου καθώς μπορεί να οργανώσει τις πληροφορίες που αναζητούν και να γλιτώσει το χάσιμο χρόνου που παρατηρείται κυρίως στην αναζήτηση πληροφοριών. Καθώς τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο έντονη η συζήτηση στην Κύπρο για εισαγωγή της τεχνολογίας στα σχολεία, το RSS θα μπορούσε να γίνει ένα πολύτιμο εργαλείο τόσο για τους μαθητές όσο και για τους διδάσκοντες. Με το RSS, οι μαθητές θα μπορούν να ταξινομήσουν ευκολότερα τις πληροφορίες που θα τους ζητηθεί να αναζητήσουν. Μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί αν το RSS στο τέλος θα αντικαταστήσει το βιβλίο αν χρησιμοποιηθεί στο σχολείο. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι μπορεί να γίνει ένας συνδυασμός και των δύο. Με το RSS οι μαθητές μπορούν να μειώσουν τον χρόνο που χρειάζεται να αναζητήσουν πληροφορίες και να χρησιμοποιήσουν τον χρόνο που θα εξοικονομήσουν για την μελέτη των πληροφοριών αυτών. Από την άλλη οι διδάσκοντες αυτό μπορεί να γίνει και από τους διδάσκοντες και να δίνουν τις πληροφορίες έτοιμες στους μαθητές για μελέτη.

Το RSS αν τύχει σωστής χρήσης και όχι κατάχρησης μπορεί να γίνει ένα σημαντικό εργαλείο μάθησης μέσα στα σχολεία, αν  όμως γίνει εκμετάλλευση όλων των πλεονεκτημάτων τα οποία διαθέτει.

Φύλλα εργασίας για την υγιεινή διατροφή

Standard

Βοηθήστε τα παιδιά να μάθουν όσα περισσότερα γίνεται για την υγιεινή διατροφή από την παιδική τους κιόλας ηλικία. Φύλλα εργασίας μπορείτε να εντάξετε σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του νηπιαγωγείου με παιγνιώδη και διασκεδαστικό τρόπο που θα ελκύσει το ενδιαφέρον των παιδιών.